Dorrestein, Nieuwerkerk aan de IJssel


In Nieuwerkerk aan den IJssel zijn in maart 2009 de laatste woningen opgeleverd. Hierdoor is de realisatie van circa 3000 m2 winkels en 103 appartementen een feit.

Een geslaagd project, waarbij Vastgoedgilde voor Woningbouwvereniging Vestia het projectmanagement op zich heeft genomen van verwerving tot en met de oplevering. Het is een inspannend werk geweest, maar het resultaat mag er zijn. De architect van het werk is Jan Ledderhof uit Den Haag. De eerste aanzetten van dit project hebben in 2004 plaatsgevonden. De aanvraag bouwvergunning en artikel 19 procedure werden snel afgehandeld. Na wat stagnaties kon in juni 2006 worden aangevangen met de bouw. In een tijdsbeslag van bijna 3 jaar vond de realisatie plaats.

Een project met onder meer 57 koopwoningen, waarvan de VON-prijs varieert tussen de € 199.000,- en € 390.000,-. Daarnaast zijn er 46 huurwoningen voor Vestia, bestaande uit 20 woningen voor de sociale verhuur, 8 huurwoningen voor de vrije sector en 18 huurwoningen voor GEMIVA (zorg).
In de plint van het complex zijn winkels gerealiseerd en daarboven de appartementen. De appartementen zijn gesitueerd als een carré rondom een daktuin. Wanneer men in de daktuin staat (dak van supermarkt Plus) ervaart men niet dat men boven een winkelplint staat. Het is een sfeervol (Ledder)hof geworden. Een aantal appartementen heeft de beschikking over 2 balkons, 1 uitmondend aan de daktuin en 1 grenzend aan de woonkamer aan de “voorkant”.

Het is een geslaagde herontwikkeling geworden van een vervallen winkelcentrum naar een nieuw winkelcentrum waar woningen aan zijn toegevoegd. Het is gefaseerd gesloopt en weer opgebouwd, met daarboven op de woningen. Een goede combinatie van wonen en winkels.