Restaureren en herontwikkelen van een monumentaal pand aan de Ambtmanstraat te Tiel


In het monument is na een ingrijpende verbouwing en restauratie een “Herbergier”-concept van De Drie Notenboomen gerealiseerd.

Het voormalige Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis aan de Ambtmanstraat 24 te Tiel dateert uit 1804 en wordt gekenmerkt door een fraaie voorgevel, met als opvallend detail een driehoekig houten front met een rond zoldervenster, waarin een wereldbol is bevestigd. Vanaf eind jaren ′60 van de vorige eeuw tot begin 21e eeuw heeft het gebouw dienst gedaan als kantoorgebouw van Gemeente Tiel. In 2009 heeft SCW het pand van de gemeente gekocht.

Het gebouw geldt als een van de belangrijkste monumentale panden van Tiel. SCW heeft het pand gerestaureerd en samen met het naastgelegen pand, Ambtmanstraat 22, verbouwd tot een kleinschalige woonvoorziening met 15 appartementen voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben. Deze restauratie en verbouwing worden begin juli afgerond.

Het wordt een particulier huis volgens het ‘Herbergier’-concept van De Drie Notenboomen. Naast de 15 wooneenheden komt er daarom ook een appartement voor de beheerder. Er worden aan de achterzijde parkeerplaatsen aangelegd voor het personeel.

De Herbergier is een zorgformule voor mensen met geheugenproblemen zoals Alzheimer of dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. In elke Herbergier wonen circa 16 mensen, die we de ruimte bieden om zoveel mogelijk het leven voort te zetten zoals ze dat altijd geleid hebben.

In een Herbergier is alles huiselijk en ongedwongen. Zo zijn de gasten niet gebonden aan het dagritme of de roosters van de zorgverleners. Ieder doet zoveel mogelijk naar eigen kunnen en in eigen tempo: opstaan, lichaamsverzorging, wandelen of bezoek ontvangen. Wie dat wil en kan, helpt mee met koken of boodschappen doen.