Muggenborch, Kapel-Avezaath


Aan de Muggenborch in Kapel-Avezaath (gemeente Tiel) zijn 15 starterswoningen gerealiseerd middels collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De nieuwe woningeigenaren traden hierin gezamenlijk op als opdrachtgever voor de architect (A12 architecten) en aannemer. In opdracht van de kopersvereniging heeft Vastgoedgilde de bouwdirectie uitgevoerd.

Woningbouwcorporatie SCW-Tiel heeft deze ontwikkeling ondersteund middels een koopgarant regeling, met voorfinanciering van de planontwikkeling en door de grond op erfpacht aan de kopers uit te geven.

In september 2009 is gestart met de nieuwbouwwerkzaamheden, de woningen zijn in april 2010 opgeleverd.