Vrijthof, Tiel


Op het terrein van verpleeghuis Vrijthof te Tiel is door Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Tiel en Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) een woon-zorgcomplex ontwikkeld. Het ontwerp is van OIII architecten.

Vastgoedgilde heeft in opdracht van SCW de bouwdirectie van de nieuwbouw van het wooncomplex inclusief het bouwtoezicht uitgevoerd. Het project bestaat uit 34 zorgwoningen (circa 79 tot 93 m² GBO) en een zorgpost.

Verder heeft Vastgoedgilde een rol gehad in de afstemming tussen de herinrichting van het totale terrein van het verpleeghuis en de nieuwbouw, waarbij rekening diende te worden gehouden met randvoorwaarden op het gebied van akoestiek en archeologie.

De zorgwoningen bestaan uit zelfstandige wooneenheden in het betaalbare huursegment en worden door SCW rechtstreeks aan bewoners verhuurd. De aanbieder van zorg- en welzijnsdiensten is SZR, die gedurende de eerste 11 maanden na oplevering het gebouw als tijdelijke huisvesting in gebruik heeft.

In februari 2009 is gestart met de nieuwbouwwerkzaamheden, het gebouw is in maart 2010 opgeleverd.